Этот плагин не тестировался с последними 3 основными выпусками WordPress. Скорее всего, он уже не поддерживается и может быть несовместим с текущими версиями WordPress.

Gsheet Contact Addons & ShortCode

Описание

Plugins by Viet Nam Convert: https://webnganh.vn/ – https://ifnt.vn/
Plugin hỗ trợ khởi tạo các khung liên hệ của Contact Form 7 đưa về Google Sheet và có thể sử dụng chung cùng với Contact Form 7 gửi về cùng 1 thời điểm.
Để sử dụng cả phần gửi mail về Gmail hãy tải thêm SMTP Plugins.

Demo

Link demo: http://shop.okechua.com/test/

Google Sheet to Check submitted Data link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEoqhqtSRnMOTnuHSo5XMteKPLS5jrLBUUfURJ-mr9Y/

Version 1.0.2

Cập nhật và sửa lại lỗi gửi về Gmail.

Скриншоты

  • Màn hình kích hoạt API Google Sheet
  • Màn hình bên trong cài đặt cho từng Contact Form hợp lệ.

Часто задаваемые вопросы

Setting APi Google tab ?

  • Admin Panel > Contact Form 7 > Google Sheet Contact > List Form > Tab Google Sheets CF7

Price plugins ?

  • Free

Отзывы

16.09.2021
Tôi đã cài và sử dụng rất tốt, vừa nhận được mail từ Cf7 và nhận trong Google Sheet driver. mong là sắp tới có thêm các tính năng thêm cho plugin
Посмотреть 1 отзыв

Участники и разработчики

«Gsheet Contact Addons & ShortCode» — проект с открытым исходным кодом. В развитие плагина внесли свой вклад следующие участники:

Участники

Перевести «Gsheet Contact Addons & ShortCode» на ваш язык.

Заинтересованы в разработке?

Посмотрите код, проверьте SVN репозиторий, или подпишитесь на журнал разработки по RSS.

Журнал изменений

1.0.1

Update JS check API

1.0.2

Update code suitable version WordPress