Cyr-To-Lat

Преобразует не-латинские символы в ярлыках записей, страниц и рубрик в латинские.


Sergey Biryukov, Mikhail Kobzarev, Igor Gergel 200 000+ активных установок Протестирован с 5.8.2 Обновлен 3 месяца назад

Bulglish Permalinks

This plugin converts Bulgarian cyrillic characters in slugs and filenames to Latin characters, according to…


Boyan Raichev 1 000+ активных установок Протестирован с 5.0.14 Обновлен 3 года назад

По български

Помага за по-доброто оформление за публикации на български език


Николай Бачийски 30+ активных установок Протестирован с 3.9.34 Обновлен 8 лет назад

WooCommerce BGN

Adds the bulgarian lev (BGN) currency support to WooCommerce.


Nikolay Ninarski (ninio) Менее 10 активных установок Протестирован с 3.7.36 Обновлен 8 лет назад