Этот плагин был закрыт с 28.04.2024, он более не доступен для загрузки. Плагин был закрыт временно, ожидается проверка.

button-contact-vr

Отзывы

16.01.2024
به نظرم بهترین افزونه برای دکمه تماس است که تا به حال دیده ام. بسیار سبک و تنظیمات بسیار ساده و راحت.
17.02.2023
Ngoài ô nhập số điện thoại, bạn có thể cho ô nhập nhãn không, vd số 0344567876 mình muốn nó hiển thị thành 0344.567.876 hoặc 0344 567 876, thì hiện chưa có chỗ nhập
04.07.2022
Đây là css mình được chủ plugin chỉ để hiện phone bar trên mobile các bạn dán vào css setting plugin là ok `.phone-bar a, .phone-bar { max-height: 40px; display: block !important; line-height: 40px; padding: 0px 10px 0px 50px; }
04.07.2022
Phần mess của fb không rung lắc như của zalo và các ứng dụng chat khác, nó cũng không xếp thẳng hàng cùng những ứng dụng kia.
Посмотреть все 16 отзывов

Участники и разработчики

«Button contact VR» — проект с открытым исходным кодом. В развитие плагина внесли свой вклад следующие участники:

Участники

«Button contact VR» переведён на 2 языка. Благодарим переводчиков за их работу.

Перевести «Button contact VR» на ваш язык.

Заинтересованы в разработке?

Посмотрите код, проверьте SVN репозиторий, или подпишитесь на журнал разработки по RSS.